Giro øvelse – Giro på linie

God øvelse til at få styr på pivottering og dissociatio [...]