Betingelser og alt det praktiske.

Tilmelding er bindende.

Betaling:

Betaling samme dag som tilmelding. Din plads er først sikret når vi har modtaget BÅDE din og din partners tilmelding OG betaling.
Jyske Bank  Reg . Nr. 6610 Konto Nr. 0004462252 eller Mobilepay   22 15 49 69
Er du studerende skal du fremvise dit studiekort første gang.

Dansepartner:

Du skal melde dig til holdundervisningen med en partner.
Søg tangopartner

Rabat:

 • Der gives rabat til studerende med gyldigt SU kort og pensionister.
 • Hvis du vælger flere ugehold gives der 20% rabat på hold nr. 2.

Bliver du forhindret?

 • Afbud for privattimer eller gavekort kan kun ske min. 14 dage inden aftalen for at det fulde beløb refunderes. Ellers betales der for lokaleleje. Min 150,- Aflysning senere end kl. 16.00 hverdagen inden aftalen er ikke mulig.
 • Aflysning/afbestilling senere end 14 dage før kursusstart refunderes ikke.  Ved aflysning/afbestilling tidligere  end 14 dage for holdstart opkræves et tilbagebetalingsgebyr på 150,-
 • Der ydes der ikke refusion hvis du eller din partner bliver forhindret undervejs i semestret. Du er dog meget velkommen til at medbringe en stand in gratis.
 • Er du forhindret i en undervisningsgang er du velkommen, forudsat der er plads til at deltage i holdundervisningen på en anden ugedag. Indenfor samme semester,
 • Afbud skal foretages via kontaktformularen her eller email, og er kun gyldig når du har modtaget en bekræftelse fra os.
 • Afbud kan IKKE foretages med SMS eller telefonsvarerbesked. Kun via email. Kontakt os her.

Tangoteket forbeholder sig retten til at:

 • Der kan være 1 eller 2 undervisere alt efter holdets størrelse.
 • At sammenlægge hold med 5 par eller mindre med hold med ca. samme niveau.
 • At aflyse hold hvor der er 5 par eller mindre tilmeldt.
 • Bruge afløsere ved sygdom, rejser eksaminer ell. lign.
 • Undervise på dansk og/eller engelsk
 • Flytte en time pga. sygdom eller anden force majeure
 • Sætte dig på venteliste hvis du er tilmeldt og har betalt, og din partner ikke har. Og holdet i mellemtiden er fyldt.

Tangoteket opbevarer dine data sikkert og misbruger dem ikke til markedsføring, salg, eller gør dem tilgængelig for tredjepart.

Tilmelding er bindende!

Dvs. Aflysning efter tilmelding er ikke muligt. Har du tilmeldt dig et hold som du alligevel ikke kan deltage i, kan du evt sælge pladsen til nogle andre, og der er muligt for et andet par at overtage pladsen, overføres dit kursusgebyr til næste sæson..

Enkeltstående lektioner  kan, hvis begge er forhindret i at møde op, erstattes til en lektion på et undervisningshold på samme niveau, indenfor samme sæson, hvis der er plads. Er din partner forhindret er du velkommen til at medbringe en afløser til timen.

Find en afløser på tangopartnersøgningen og på vores facebook gruppe.

Forbrugeraftaleloven har en fortrydelsesret på fjorten dage for varer købt online, hvilket dog ikke gælder ved kurser og andre arrangementer, når der er fastsat et tidspunkt for udførelsen,jf. FATL §9, stk. 1, nr. 2 og FATL §9, stk. 1, nr. 2, litra a.

Hvis Tangoteket er nødsaget til at aflyse et sæsonhold pga. for få tilmeldinger og det ikke er muligt at sammenlægge holdene. Vil det indbetalte kursusgebyr blive overført til et gavekort.

Rykkere, gebyrer og gyldighed:

Rykkerprocedure: ved 1. og 2. rykker opkræves morarenter og rykkergebyr på 100 kr. Efter 2. rykker vil sagen blive sendt til inkasso.

Tilbagebetalingsgebyr: I tilfælde af vi må returnere din betaling koster det 150,- For gavekort 50,-

Sæsonhold & Workshops: Er kun gyldige i den periode, hvor kurset løber.

Enetimer og gavekort: Er gyldige 12 måneder fra betalingsdato.

Internetsikkerhed, privatlivs og cookiepolitik kan du læse mere om her.

Oplysning om klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores kontaktoplysninger.

 opdateret 15. april 2019 TANGOTEKET