En leg der kan opstå ved at herren fører et forlænstrin, men kvinden straks “overfortolker” og lægger meget mere energi i trinnet, så herren får en lille overraskelse og bliver skubbet tilbage.